nl
en

Stichting IMA

De stichting heeft ten doel het verzorgen van kennisoverdracht met betrekking tot artrose , met al het geen daartoe behoort of daartoe dienstig is; alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht het hiervoor omschreven doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van congressen, seminars en workshops;
b. het (laten) doen van onderzoek;
c. het (laten) verzorgen van publicaties;
d. het (laten) verzorgen van websites;

Stichting IMA


Voorzitter
Dr. Nanne P. Kort
n.kort@foundationima.eu
Design
tableaux
Disclaimer

The material on this website is designed to support, not replace, the relationship that exists between the medical professional and the patients. Full Disclaimer